Engineering Construction Pro /
Equipment Pro

 • Өнөр жайлык, технологиялык жабдууну өндүрүү, даярдоо жана оӊдоо
 • Металлдан курулмаларды жана идиштерди даярдоо
 • Долбоорлоо
КЕНЕНИРЭЭК:
01.

«Engineering Construction Pro» и «Equipment Pro» - бул тажрыйбанын, практиканын, инновациялык техникалык чечимдердин, заманбап менеджменттин жана маркетингдин ширетмеси.

Биздин адистерибиз төмөнкүлөр өӊдүү эӊ ири долбоорлорду ишке ашырууга катышкан:

БИЗ ЖӨНҮНДӨ

Компаниялардын өндүрүштүк базасы Бишкек шаарынын чыгышындагы өнөр жай чөлкөмүндөгү «Бишкек тажрыйбалык-эксперименттик механикалык завод» (БТЭМЗ) ААКнун аймагынан орун алган. Биздин команданын техникалык жана адамдык дарамети татаал жана стандартсыз технологиялык милдеттерди ылдам жана майнаптуу чечүүгө жол берет.

Биздин адистерибиз долбоорлук-техникалык документацияны, ошондой эле технологиялык жараяндарды жөнгө салуучу документацияны иштеп чыгышат.

МАМСТтын бардык талаптарына жооп берген сапаттуу түпкү өндүрүмдү берүүчү туюкталган өндүрүш түрмөгүн жүзөгө ашыруунун мүмкүнчүлүктөрү бар.

БИЗДИН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР

«Engineering Construction Pro» металлды иштетүүнүн
төмөнкүлөр өӊдүү түрлөрүн сунуштайт:

 • Токардык жумуштар
 • Фрезердик жумуштар
 • Тишфрезердик жумуштар
 • Координаттык жумуштар
 • Тегиздөө жумуштары
 • Курчутуу жумуштары
 • Жылмалоо жумуштары
02.

«Equipment Pro» - компаниясы – өнөр жайлык жана технологиялык жабдууну чыгарууга, оӊдоого жана тейлөөгө адистешет. Биздин бүгүнкү жана дараметтүү буюртмачыларыбыздын арасында тоо-кен өнөр жайы ишканалары, чакан жана орто бизнес ишканалары, фермердик чарбалар бар. «Engineering Construction Pro» компаниясынын адистешүүсү металлдан ар кандай татаалдыктагы курулмаларды жана идиштерди даярдоо болуп саналат.М

 • Термо иштетүү
 • Гальваника
 • Плазмалык кесүү

Муну менен катар, ширетүү жумуштарынын бардык түрлөрү аткарылат , атап айтканда:

Газ ширетүүсү

Электр-жаа ширетүүсү

Жарым автоматтык ширетүү

Аргон-жаа ширетүүсү

Биз даярдайбыз:

Металл курулмаларын

(колонналарды, ригелдерди жана башка көп нерсени)

Идиштерди

(КММдар үчүн, газгольдерлерди, силосторду, бункерлерди, контейнерлерди)

Жабдууну

(конвейердик, транспортердик сызыктарды, аралаштыргычтарды, ченеп бөлгүчтөрдү, барабандык кургаткычтарды, термо-тоннелдерди, дисольверлерди, экструдерлерди, азыктандыргычтарды, калбырлагычтарды)

Өндүрүштүк комплекстерди

(чакан жана орто бизнес үчүн)

Иштеп чыгуу

(Логикалык электрондук схемаларды иштеп чыгуу жана алар менен жабдууну жабдуулоо)

Оӊдоо

(Тоо-кен жабдууларын, майдалоочу-сорттоочу комплекстерди оӊдоо, тейлөө)

Даярдоо

(экскаваторлордун, жүктөгүчтөрдүн сузгучтарын, бульдозерлордун калактарын оӊдоо, даярдоо)

Бензин ташыгычтарды оӊдоо

(Бензин ташыгычтардын, цемент ташыгычтардын идиштерин, тоннарларды, өзү төккүчтөрдүн кузовдорун оӊдоо, даярдоо)

Тиштүү дөӊгөлөктөрдү

(Тиштүү дөӊгөлөктөрдү, вал-тиштүү дөӊгөлөктөрдү, блок-тиштүү дөӊгөлөктөрдү даярдоо)

Стандартсыз жабдууну

(Стандартсыз өнөр жайлык жабдууну даярдоо)

Тетиктерди

(Буюртмачынын чиймелери боюнча тетиктерди, түйүндөрдү, шнектерди, механизмдерди даярдоо)

Майдалагычтарды оӊдоо

(жаактуу, балкалуу, конустуу, роторлуу)

Техникалык тейлөө

(Тоо-кен ишканаларынын жабдууларын техникалык тейлөөнү аткарабыз)

ТТнү сунуштайбыз

(Узак мөөнөттүү келишимдик негизде ишканалардын, анын ичинде тоо-кен, жабдууларын техникалык тейлөөнү сунуштайбыз)

Жумуштарды карап чыгуу

БИЗДИН АДИСТЕРИБИЗ.

Биздин командабыздын негизин жогорку класстагы инженерлер жана станокчу-чеберлер түзүшөт. Тажрыйбалуу кесипкөйлөрдү жана жаш, таланттуу адистерди бириктирген компанияны түзүү идеясы, биздин республикабыздын индустриялык өнүгүүсүнө кайдыгер болбогон адамдардын энтузиазмы менен энергиясынын аркасында туулган жана турмушка ашырылган.

Команданы түзүүдөгү негизги чен-өлчөмдөр төмөнкүлөр болуп саналат:
 • - кесипкөйлүк;
 • - чынчылдык;
 • - ак ниеттүүлүк;

Эӊ ар түрдүү диапазондогу көп сандаган долбоорлорду ишке ашыруу, кубаттуу технологиялык дараметтин барлыгын көрсөттү да, компанияларды түзүүгө жана жаӊы бренддердин алдында андан ары иштөөгө түрткү берди.

Биз Кыргыз Республикасындагы базардын керектөөлөрү жана өзгөчөлүктөрү менен жакшы таанышпыз жана ошондуктан башка эч ким сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөрдүн ушуга окшош диапазонун бере албай турганын жоопкерчиликтүү билдире алабыз. Биз аткарылуучу жумуштардын жана түпкү өндүрүмдүн бааларын, ылдамдыгын жана сапатын көӊүлго алганыбыз маанилүү.

КӨП ЖЫЛДЫК ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ

ИШЕНИМДҮҮ АДИСТЕР

БУЮРТМАЛАРДЫ МӨӨНӨТТӨРҮНДӨ АТКАРУУ

БААНЫН ЖАНА САПАТТЫН КАРЫМ-КАТНАШЫ

Биздин долбоорлоочулар Auto CAD жана Invertor программасында иштешет, бул чиймелерди жана эсептөөлөрдү максималдуу жогору технологиялык деӊгээлде аткарууга жол берет. Биз жумушчу долбоорлорду, анын ичинде МКдын (Металл курулмалардын) жана МКТринин (Метал курулмалардын тетиктеринин) бөлүктөрүн, биз даярдоочу технологиялык сызыктар менен комплекстер үчүн куроо жана орнотуу схемаларын даярдайбыз.

Биздин өнөктөштөрүбүз

«Engineering Construction Pro» жана «Equipment Pro» компаниялары индустриялык жабдууну өндүрүү базарында алдыӊкы турумдарды ээлешкен Компаниялардын өнөктөштөрү жана дилерлери болуп саналышат.

GELEN MAKINA A.S. - тоо-кен казуу, жол, курулуш техникасын жана жабдуусун өндүрүүчү компания.

АО «АЛТАЙСТРОЙМАШ» - курулуштук машина куруу заводу.

«PROM A-URAL» компаниясы- өндүрүштү автоматташтыруу үчүн жабдууларды өндүрүү.

ДИОКСИД – криогендик жана көмүркычкылдык жабдууну жана техникалык газдарды өндүрүүчү компания.

Биз менен кызматташтык
жөнүндө

Биз биздин өндүрүмгө болгон сиздин керектөөлөрдүн көлөмүнөн көз карандысыз кызматташууга кубанычтабыз. Фермер үчүн тоют майдалагычты же жеке ишкер үчүн идишти даярдоо биз үчүн ири компаниялар жана корпорацияларга арнап өнөр жайлык жана технологиялык комплекстерди өндүрүү өндүү эле маанилүү. Кандай болгон учурда да биз үч принципти – компетенттүүлүктү, майнаптуулукту жана сапатты – жетекчиликке алабыз.

Чечимдерди издөөдөгү жана кабыл алуудагы компетенттүүлүк. Оптималдуу чечимдерди ишке ашыруудагы майнаптуулук. Өндүрүлүүчү кызмат көрсөтүүлөр менен өндүрүмдөрдөгү сапат.

Биз узак мөөнөттүү өнөктөштүк мамилелерге кызыкдар экенибиз жашыруун эмес. Биздин адистерибиздин квалификациясы жана биздин техникалык дараметибиз технологиялык жаатта татаал, анын ичинде тоо-кен өнөр жайынын ишканаларын техникалык тейлөөнү камсыздоого жол берет.

Биз менен кызматташтык жөнүндө көбүрөөк билүүнү каалайсызбы?

Узак мөөнөттүү кызматташтыктын шарттары жана эмне үчүн биз менен пайдалуу экени жөнүндө кыйла кенен-чонон жазылган Word-документти сууруп алыӊыз!

БИЗ МЕНЕН БАЙЛАНЫШУУНУ
КААЛАЙСЫЗДАРБЫ?

Биздин сайтыбызда өтүнмө калтырыӊыздар
же бизге Вотсапка жазыӊыздар.

ӨТҮНМӨНҮН ФОРМАСЫ

Байланыштар: